Prekyba žmonėmis

Apžvalga

Prekyba žmonėmis yra „šiuolaikinė vergovė” ir tai yra nusikaltimas. Tai yra viena iš trijų pelningiausių nelegalių veiklų, kartu su narkotikais ir ginklais (įskaitant šovinius). Jos metinė apyvarta, remiantis EURSTAT 2015 m. paskelbtais duomenimis, yra apie 150 milijardų eurų. Toliau nurodomos skaitinės ir statistinės ataskaitos yra paremtos EURSTAT 2015 m. paskelbtais duomenimis, atspindinčiais 2014 m. ataskaitas.

JT apibrėžimas yra toks:

Prekyba žmonėmis – žmonių verbavimas, pervežimas, perdavimas, slėpimas ar jų priėmimas gąsdinant, panaudojant jėgą ar kitas prievartos, grobimo, apgaulės, sukčiavimo formas, piktnaudžiaujant padėtimi ar pažeidžiamumu arba mokant ar priimant pinigus ar kitą naudą tam, kad būtų gautas kito tą žmogų kontroliuojančio asmens sutikimas siekiant išnaudoti. Išnaudojimas apima kitų asmenų išnaudojimą prostitucijos forma ir kitas seksualinio išnaudojimo formas, priverstinį darbą ar paslaugas, vergiją ar veiklą, panašią į vergiją, tarnystę ar organų pašalinimą.

JT vertinimu, kad bet kuriuo metu 2,4 mln. žmonių yra prekybos žmonėmis aukos. Nors neįmanoma to tiksliai nustatyti, skaičiai realybėje yra didesni.

Tarptautinės Darbo Organizacijos vertinimu, visame pasaulyje yra 20,9 mln. prekybos žmonėmis aukų, įskaitant 5,5 mln. vaikų. 55 % yra moterys ir mergaitės.

 • 80 % parduodami kaip sekso vergai;
 • 17 % parduodami priverstiniam darbui;
 • dalis parduodama organams, dažnai vaikai.

Registruotos aukos:

 • 30 146 aukų buvo registruotos 28 ES valstybėse narėse trejų metų laikotarpiu nuo 2010 iki 2012 m;
 • 80% registruotų aukų buvo moterys;
 • daugiau nei 1 000 vaikų aukų buvo parduota seksualiniam išnaudojimui;
 • 69% registruotų aukų buvo parduota seksualiniam išnaudojimui;
 • 95% seksualinio išnaudojimo aukų buvo moterys;
 • 71% registruotų darbo išnaudojimo aukų buvo vyrai;
 • 65% registruotų aukų buvo ES piliečiai.

ES lygmeniu nėra pastebimų tendencijų pasikeitimų dėl aukų duomenų per minėtus tris ataskaitos metus.

„Vengrijos, Slovakijos, Lietuvos ir Nyderlandų piliečiai taip pat turėjo santykinai didelį užregistruotų aukų lygį kaip prekybos aukų. Tačiau pirmosioms trims prekybos žmonėmis lygis buvo daug didesnis už savo šalies ribų…” (EUROSTAT ATASKAITA 2015, 11 psl.)

Prekeiviai

 • Per tris metus nuo 2010 iki 2012 metų ES valstybės narės pranešė apie 8 805 prekybos žmonėmis bylų;
 • Daugiau nei 70 % prekeivių buvo vyrai. Tai pasakytina apie įtariamuosius, bylas ir nuteistus prekeivius;
 • Per tris metus ES valstybės narės pranešė apie 3 855 asmenis nuteistus už prekybą žmonėmis;
 • ES lygmeniu nėra jokių pastebimų tendencijų dėl bylų ar nuteistųjų skaičiaus.

Lietuvos situacija

Santrauka:
Lietuva yra prekybos moterimis ir vaikais, kuriais prekiaujama komercinio seksualinio išnaudojimo tikslais, kilmės, tranzito ir paskirties šalis. Skaičiuojama, kad 40 procentų identifikuotų Lietuvos prekybos žmonėmis aukų yra moterys ir merginos (iki 16 metų), patyrusios sekso prekybą šalies viduje. Maždaug 21 procentas Lietuvos prekybos žmonėmis aukų yra nepilnametės mergaitės. Lietuvos moterys taip pat yra prekybos žmonėmis aukos Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje, Airijoje, Nyderlanduose, Ispanijoje, Švedijoje ir JK. Ypač pažeidžiamos yra Lietuvos moterys ir mergaitės iš vaikų globos namų ir valstybės valdomų globos namų, taip pat moterys su psichikos ar psichologine negalia. Nedidelė dalis moterų iš Rusijos ir Baltarusijos per Lietuvą vežamos į Vakarų Europą, kur verčiamos verstis prostitucija. Kai kurie Lietuvos vyrai Nyderlanduose, JK ir JAV atlieka priverstinius darbus, taip pat ir žemės ūkyje.

Prekybos žmonėmis infrastruktūros veiksniai:
Tarp Lietuvos moterų ir nepilnamečių, užsiimančių prostitucija ir prekyba žmonėmis, yra aukštas nedarbo lygis ir išsilavinimo stoka. Dėl skurdo prekybos žmonėmis aukos ieško bet kokių pajamų ir gali būti pažeidžiamos dėl pažadų gauti gerai apmokamą darbą Vakarų Europoje. Net turintiems darbą mokama labai mažai, o moterys uždirba mažiau nei vyrai.

Pagrindinė paskirties vieta:
Didžioji Britanija buvo pirmoji prekybos žmonėmis iš Lietuvos šalis, į JK dirbti viešnamiuose buvo atvežamos 14 metų mergaitės.

Pastaruoju metu prekyba žmonėmis, dirbančiais žemės ūkio pramonėje, buvo atskleista ir Jungtinėje Karalystėje.

Palermo protokolas

JT Palermo protokole pateiktas „prekybos žmonėmis“ apibrėžimas reiškia asmenų verbavimą, gabenimą, perdavimą, slėpimą ar priėmimą, grasinant jėga arba naudojant jėgą ar kitas prievartos formas, grobimą, sukčiavimą, apgaulę, piktnaudžiavimas valdžia arba pažeidžiamumo padėtimi arba mokėjimų ar naudos suteikimas ar gavimas siekiant gauti kitą asmenį kontroliuojančio asmens sutikimą išnaudojimo tikslu. Išnaudojimas apima bent jau kitų asmenų išnaudojimą prostitucijai arba kitas seksualinio išnaudojimo formas, priverstinį darbą ar paslaugas, vergiją arba panašią į vergiją praktiką, vergiją arba organų pašalinimą.

KATI pripažįsta platų ir skvarbų poveikį, ypač moterims ir vaikams, nes jie sudaro daugumą aukų, nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis. Didžiąją prekybos žmonėmis dalį sudaro veikla prostitucijos, sekso (turizmo / pornografijos) srityse. Tai apima vaikų naudojimą neteisėtai sekso prekybai ir organams. Kitą parduodamų žmonių dalį sudaro vyrai, kurie apgaulės būdu priviliojami į nevietines darbo rinkas taip padarant didžiulę žalą šeimoms ir jiems patiems. Emocinis, psichologinis ir brutalus žmogaus orumo nepaisymas yra neregėta grėsmė kiekvienam nukentėjusiam žmogui, jau nekalbant apie gyvenimus, susijusius su nukentėjusiomis aukomis.

KATI pozicija

Veiksmai:

 • Migracijos politikos įgyvendinimas kartu su Vyriausybe, siekiant suvaržyti prekybos žmonėmis kaltininkų judėjimo lengvumą;
 • Skatinti teisėsaugos agentūras agresyviai imtis veiksmų prekybos žmonėmis bylose ir atlikti prekybos žmonėmis tyrimus bei kaltininkų patraukimą baudžiamojon atsakomybėn;
 • Skatinti teisėsaugą patraukti baudžiamojon atsakomybėn asmenis, kurie naudojasi prekyba žmonėmis teikiamomis paslaugomis;
 • Bendravimas su bendruomenėmis, kurios yra paveiktos kaip aukos, propaguojant sąmoningumą ir gebėjimą atmesti nusikaltėlio naudojamą „masalo ir kabliuko“ metodą;
 • Vykdyti švietimo programas, kad suteiktų alternatyvių įgūdžių, palengvinančių ekonominę padėtį, kad prekybos žmonėmis kaltininkų pažadai nebeviliotų.

Informavimas ir propagavimas:

 • Plėtoti kampanijas mokyklose ir žiniasklaidos priemones ir ypač atkreipti dėmesį į moteris ir vaikus mažiau išsivysčiusiose, kaimo ir izoliuotose vietovėse, kurias dažniau įdarbina prekiautojai žmonėmis;
 • Bendrauti su vietos bendruomene, pilietine visuomene ir religiniais lyderiais, kad bendruomenėje būtų sukurtas tinklas, skirtas kovai su prekyba žmonėmis;
 • Dirbti su vyriausybe siekiant sustiprinti nacionalines teisines sistemas pasitelkiant atitinkamus pajėgumus ir išteklius.

Švietimas ir sveikata:

 • Teikti tinkamas medicinines, psichosocialines ir reintegracijos programas;
 • Teikti visapusišką ir išsamią dėmesingą priežiūrą vaikams, nukentėjusiems nuo pažeidimų, ypač mergaitėms, kad būtų suteikta tinkama pagalba, padedanti jiems įveikti traumą ir patirtį.
Į viršų