TEISINĖ VALSTYBĖ

teisės viršenybė, valdžių atskyrimas ir teismų nepriklausomumas

DEMOKRATIJA

rinkimai ir parlamentarizmas, racionalus dialogas, bendrasis gėris

ŽMOGAUS TEISĖS

pagrindinės, pilietinės ir socialinės teisės

Apie Konstitucinių asmens teisių institutą (KATI)

Nepriklausoma tyrimų grupė, suburianti skirtingų sričių ekspertus, kuriuos vienija noras ginti Lietuvos Respublikos Konstitucijos garantuojamas pagrindines asmens teises

VEIKLA

 • Reagavimas į konstitucinių asmens teisių pažeidimus
 • Apžvalgos ir komentarai apie konstitucinius asmens teisių pažeidimus
 • Strateginis bylinėjimasis
 • Mokymai įmonėms, valstybės institucijoms, nevyriausybinėms organizacijoms
 • Visuomenės teisinis švietimas
 • Teisės aktų vertimų tobulinimas

VIZIJA

Kad valstybė, jos įstaigos ir valstybės tarnautojai užtikrintų pagrindinių konstitucinių asmens laisvių apsaugą

MISIJA

Stebėti ir vertinti:
 • Kaip valdžios įstaigos tarnauja žmonėms
 • Kaip asmenys yra saugomi nuo neteisėtos ar neproporcingos valstybės prievartos

VERTINIMAI

KATI PETICIJA SEIMUI

Asmens teisių ribojimai dėl globalios pandemijos neturi paneigti konstitucinių teisių efektyvumo

NEKALTUMO PREZUMPCIJA

Savavališki veiksmai, kuriais negerbiamos prigimtinės asmens teisės, kelia grėsmę visuomenei.

PREKYBA ŽMONĖMIS

Žmogaus teisių pažeidimai yra ir prekybos žmonėmis priežastis, ir pasekmė.

ASMENS LAISVĖS APSAUGA

Priimamų sprendimų skaidrumas, analizė ir priežiūra yra Vyriausybės įsipareigojimas tautai.

„Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms”

– Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalis

ŠALTINIAI

TEISĖS AKTŲ VERTIMAI

Detaliau skaitykite apie Konstitucijos vertimų netikslumų reikšmę ir įtaką Lietuvos vertinimui

PRIGIMTINĖS TEISĖS

Detaliau skaitykite apie prigimtinę teisės mokyklą ir žmogaus teisių sampratą ir jos ištakas

COVID-19

Detaliau skaitykite apie COVID-19 ribojimus skirtingose Europos valstybėse

STEIGĖJAI

Vaidotas Vaičaitis

vaidotas@kati.lt

 • Vilniaus universiteto Teisės fakulteto docentas, socialinių mokslų daktaras
 • Europos vietos savivaldos chartijos nepriklausomų ekspertų grupės tikrasis narys, Lietuvos mokslų tarybos ekspertas
 • Daugelio mokslinių publikacijų autorius

Richard Cervin

info@kati.lt

 • Licenzijuotas šeimos gydytojas (Sidnėjuje ir Vilniuje)
 • Bioetikos magistras (Navarre, Ispanija), medicinos mokslo magistras (King’s College London, JK)
 • Įgaliotasis gydytojas Lietuvoje: JT, JAV, Australijai ir Naujajai Zelandijai
 • Trijų švietimo ir sveikatos apsaugos srityje Lietuvoje veikiančių NVO valdybos narys

Šarūnas Narbutas

info@kati.lt

 • Teisininkas, konsultantas, visuomeninkas
 • Tarptautinės ir ES teisės magistras Vilniaus universiteto Teisės fakultete, studijos LSE, WBI
 • Trijų sveikatos apsaugos srityje veikiančių NVO valdybos pirmininkas
 • Tarptautinis ekspertas: Europos Komisijai, EBPO, BMJ sveikatos apsaugos, teisumo ir pacientų įgalinimo srityse

Shaan Dhanji

shaan@kati.lt

 • Žmogaus teisių aktyvistas, ėjęs žmogaus teisių ombudsmeno pareigas Floridos valstijoje (JAV)
  Juris Doctor (J.D.) Kolumbijos teisės mokykloje, JAV
 • Tarptautinis ekspertas bendruomenių apsaugos ir kovos su prekyba žmonėmis srityse
 • Dhanji fondo, kuris remia humanitarinius projektus, įkūrėjas

PATARĖJŲ TARYBOS NARIAI

Vaidotas Bacevičius

Advokatas, buvęs LR Seimo narys, specializuojasi vidaus reikalų ir reguliaciniuose klausimuose

Tomas Berkmanas

Teisininkas, socialinių mokslų daktaras, teisės filosofijos ir teisės teorijos dėstytojas, Vytauto didžiojo universiteto profesorius

Vilius Bernatonis

Advokatas, TGS Baltic advokatų kontoros vadovaujantysis partneris, specializuojasi energetikos, bankų ir finansų ir kt. teisės srityse

Justinas Jarusevičius

Advokatas, Motieka ir Audzevičius advokatų kontoros partneris, specializuojasi ginčų sprendime ir arbitraže

Saulius Kuprys

Advokatas, Amerikos lietuvių tarybos pirmininkas, specializuojasi mokesčių teisės srityje

Į viršų