Konstitucijos vertimas

Kodėl tai svarbu?

Konstitucinių asmens teisių institutas (KATI) nusprendė parengti naują 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos vertimą, nes šiuo metu internete galima rasti tris skirtingus vertimus: Lietuvos Respublikos Seimo svetainėje, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo svetainėje ir kelių JAV Universitetų vykdomo projekto constituteproject.org vertimo versija. Kadangi šiuo metu anglų kalba yra pagrindinis informacijos šaltinis pasaulyje apie Lietuvą ir jos teisinę sistemą, todėl būtina turėti unifikuotą, patobulintą ir tikslesnį Lietuvos Konstitucijos vertimą į anglų kalbą. 

KATI vertimas išsiskiria, tuo, kad yra artimesnis ir tikslesnis lietuvių kalbos variantui, naudojamas tikslesnis teisinių terminų žodynas anglų kalba. Šiame vertime nenaudojamas angliško žodis ‘shall’, taip neiškraipant originalo kalba parašytų nuostatų. Lengvesniam citavimui, straipsnių dalys sunumeruotos. 

KATI atliktas vertimas yra nepriklausomas ir valstybės nefinansuotas vertimas, kurį per pusmetį atliko keturi KATI steigėjai, iš kurių trys teisininkai, vienas mokslininkas konstitucionalistas, be to, dviejų – anglų kalba yra gimtoji. Unifikuoto 1992 m. LR Konstitucijos vertimo į anglų kalbą tikslas yra padėti geriau suprasti Lietuvos konstitucinę sistemą užsienio skaitytojui, nepriklausomai nuo to, ar užsienietis yra studentas, teisės mokslininkas, teisėjas, valstybės tarnautojas ar NVO savanoris.

Į viršų